Medlemsföretag

Här hittar du nya medlemsföretag, uteslutningar, utträden och konkurser. Du kan också söka bland våra befintliga medlemsföretag. Sveriges Byggindustrier genomför regelbundet granskningar för att säkerställa att alla medlemsföretag följer och känner till våra medlemskriterier. För de medlemsföretag som inte följer våra medlemskriterier, lagar och regler är den yttersta konsekvensen uteslutning. 

Listorna uppdateras en gång per månad. Senaste uppdateringen skedde 2020-01-10.


Har du frågor om innehållet på denna sida, kontakta medlemsservice.


Sök medlemsföretag

Här kan du söka bland våra medlemsföretag. Söker du ett specifikt företag räcker det om du skriver en del av företagsnamnet. Nyhet! Nu kan du även söka på organisationsnummer i formatet XXXXXX-XXXX.

Sök medlem Begränsa till ort

Nya medlemsföretag

nya_medlemmar_sep_2019.jpg

Uteslutningar

Inga uteslutningar under deccember 2019.

Utträden

Uttraden_December_2019.jpg

Konkurser

konkurser_sep_2019.jpg

Överlåtelser

M = Medlem sen tidigare
N = Ny medlem (via övertag)

overlatelser_sep_2019.jpg

Tidigare medlemsförändringar


skriv ut