Frågor och svar

Frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor om affärsavtal och entreprenadjuridik med svar från våra experter. Välj ämne nedan.

Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att kontakta vår rådgivning.


Alla (329)
Avtal (78)
Besiktning (31)
Ekonomi (52)
Fel i entreprenaden (32)
Garantier (14)
Konsumentfrågor (29)
Offentlig upphandling (41)
Pris (34)
Tider (27)
Övrigt (11)
 • Index utan avtal?

  » Visa svar Skriv ut
 • Tolkning av avtal om riktkostnad med incitament

  » Visa svar Skriv ut
 • Skador på entreprenaden på grund av blåst

  » Visa svar Skriv ut
 • Fel färg i klassrummet

  » Visa svar Skriv ut
 • Fel vid konsumententreprenad

  » Visa svar Skriv ut
 • Etableringsbesiktning avseende växter vid markentreprenad

  » Visa svar Skriv ut
 • När anses part fått del av besiktningsutlåtandet?

  » Visa svar Skriv ut
 • Entreprenörsansvar för lönefordringar

  » Visa svar Skriv ut
 • Gäller bevattningsförbud framför ingånget avtal?

  » Visa svar Skriv ut
 • Skillnaden mellan material och varor

  » Visa svar Skriv ut
 • Har inte kommunen begått avtalsbrott?

  » Visa svar Skriv ut
 • Rätt till betalning även utan skriftligt avtal

  » Visa svar Skriv ut
 • Ingår byggnadsställningar i avtal med fast pris?

  » Visa svar Skriv ut
 • Försening på grund av sena byggnadsställningar

  » Visa svar Skriv ut
 • Vad är skillnaden mellan en utförandeentreprenad och en totalentreprenad?

  » Visa svar Skriv ut
 • Vad innebär synnerlig brådska vid offentlig upphandling?

  » Visa svar Skriv ut
 • Vad gäller vid byggnadsarbeten åt privatpersoner?

  » Visa svar Skriv ut
 • Är krav på årsomsättning ok vid upphandling?

  » Visa svar Skriv ut
 • Om beställaren vill ta entreprenad i bruk i förtid

  » Visa svar Skriv ut
 • Vad innebär slutavsyning?

  » Visa svar Skriv ut
 • Att arbeta med konsumenter

  » Visa svar Skriv ut
 • Håll isär begreppen konsult och underentreprenör

  » Visa svar Skriv ut
 • Går det att ta entreprenaden i bruk i förtid?

  » Visa svar Skriv ut
 • Ändringar av AB 04 - hur hittar man dem?

  » Visa svar Skriv ut
 • Ersättning vid forcering och hinder – vad är skillnaden?

  » Visa svar Skriv ut
 • Slutbesiktning och slutbesked – vad skiljer

  » Visa svar Skriv ut
 • Är det okej att rätta fel i anbud?

  » Visa svar Skriv ut
 • Kan man återkalla anbud för att uppdatera det?

  » Visa svar Skriv ut
 • Måste den som skriver under vara firmatecknare?

  » Visa svar Skriv ut
 • Vad ingår i kontraktssumman?

  » Visa svar Skriv ut
 • Forcering utan avisering

  » Visa svar Skriv ut
 • När kan en upphandlande myndighet avbryta en upphandling?

  » Visa svar Skriv ut
 • Vi är oense om vad som är en ”underentreprenad”

  » Visa svar Skriv ut
 • Vem ska stå för byggbodar och avlopp?

  » Visa svar Skriv ut
 • Hur många väggar ska rivas?

  » Visa svar Skriv ut
 • Måste vi utse ledamot i besiktningsnämnd?

  » Visa svar Skriv ut
 • Hur länge kan vi vänta med att fakturera?

  » Visa svar Skriv ut
 • Vem betalar när felaktigt material måste bytas?

  » Visa svar Skriv ut
 • Måste beställaren förvarna om vite?

  » Visa svar Skriv ut
 • Vår konsult i i konkurs – vem får betala för skadan?

  » Visa svar Skriv ut
 • Nya uppgifter i förfrågningsunderlag

  » Visa svar Skriv ut
 • Vilka brister måste man underrätta om?

  » Visa svar Skriv ut
 • Dörrarna lever kanske inte upp till funktionskravet – vad ska vi göra?

  » Visa svar Skriv ut
 • Samordning styr inte omfattning

  » Visa svar Skriv ut
 • Bristfälliga handlingar - vem måste underrättas?

  » Visa svar Skriv ut
 • Väsentligt minskade mängder – hur ska entreprenören tänka?

  » Visa svar Skriv ut
 • Garantibesiktning - vems ansvar är det?

  » Visa svar Skriv ut
 • Var går gränsen för för lågt anbud vid en upphandling?

  » Visa svar Skriv ut
 • Nya krav från kund kräver underrättelse för ersättning

  » Visa svar Skriv ut
 • Vem samordnar beställarens kvarboende hyresgäster?

  » Visa svar Skriv ut
 • Upphandlande myndigheters skyldighet till likabehandling

  » Visa svar Skriv ut
 • Preskriptionsregeln för anspråk på ersättning

  » Visa svar Skriv ut
 • Uppgifter från elektronisk personalliggare för annat ändamål

  » Visa svar Skriv ut
 • Rätt till betalning trots mindre justering

  » Visa svar Skriv ut
 • Om entreprenadkontrakt mellan parterna

  » Visa svar Skriv ut
 • Kan ett kommunalt bolag ta betalt för allmänna handlingar?

  » Visa svar Skriv ut
 • Originalverifikationer-vad är det egentligen?

  » Visa svar Skriv ut
 • Upphandling utan föregående annonsering

  » Visa svar Skriv ut
 • Likvärdiga varor – hur stora är riskerna?

  » Visa svar Skriv ut
 • Kvalitetsplan och miljöplan – hur hårda är reglerna?

  » Visa svar Skriv ut
 • Granskning av originalverifikationer

  » Visa svar Skriv ut
 • Fixad ”B-anmärkning” kan det utgöra ÄTA-arbete?

  » Visa svar Skriv ut
 • När slutar en försening och när måste vi betala vite?

  » Visa svar Skriv ut
 • Hur länge får en beställare innehålla ett belopp för fel?

  » Visa svar Skriv ut
 • Skadestånd för förstörda planteringar – vem har rätt?

  » Visa svar Skriv ut
 • Belastningsregisterutdrag vid offentlig upphandling

  » Visa svar Skriv ut
 • Onormalt låga anbud – hur ser kraven ut?

  » Visa svar Skriv ut
 • Måste anbud lämnas in elektroniskt enligt nya LOU?

  » Visa svar Skriv ut
 • Elektronisk personalliggare vid byggarbetsplatser

  » Visa svar Skriv ut
 • Försäkring enligt ABS 09

  » Visa svar Skriv ut
 • Hantverkarformuläret 14 och ABS 09

  » Visa svar Skriv ut
 • Avvikelse från AB 04 – kan kunden kräva det?

  » Visa svar Skriv ut
 • Vilka vitesregler gäller när avisering uteblivit?

  » Visa svar Skriv ut
 • Vem har egentligen felansvar vid fönsterköp?

  » Visa svar Skriv ut
 • Vad är samordnad generalentreprenad?

  » Visa svar Skriv ut
 • Dokumentation vid löpande räkning

  » Visa svar Skriv ut
 • Påslag med tio procent för efterbesiktning?

  » Visa svar Skriv ut
 • Hur kan BAS-U utses vid delad entreprenad?

  » Visa svar Skriv ut
 • Olämplig lösning i teknisk beskrivning

  » Visa svar Skriv ut
 • Kontraktssumma eller entreprenadsumma

  » Visa svar Skriv ut
 • Är det möjligt att förlänga garantitiden?

  » Visa svar Skriv ut
 • Att tänka på vid särskild besiktning

  » Visa svar Skriv ut
 • Måste vi ge garanti enligt konsumenttjänstlagen?

  » Visa svar Skriv ut
 • Garantitid för särskild vara – vem har rätt?

  » Visa svar Skriv ut
 • Konkurs under pågående arbete - hur minskar vi risken?

  » Visa svar Skriv ut
 • Viteskrav trots att regn satte käppar i hjulet

  » Visa svar Skriv ut
 • Offentlig upphandling genom lottning

  » Visa svar Skriv ut
 • Rätt att avhjälpa fel vid byggentreprenader

  » Visa svar Skriv ut
 • Skadeståndsskyldighet för entreprenören vid försening

  » Visa svar Skriv ut
 • Entreprenör missnöjd med besiktning

  » Visa svar Skriv ut
 • Ramavtal-vad är det egentligen?

  » Visa svar Skriv ut
 • kan vi få ersättning för en avbruten upphandling?

  » Visa svar Skriv ut
 • Behöver BAS-U vara tillgänglig på arbetsplatsen?

  » Visa svar Skriv ut
 • Vilka kostnader ingår i timpriset vid en entreprenad?

  » Visa svar Skriv ut
 • Hinder på grund av utebliven ÄTA-beställning?

  » Visa svar Skriv ut
 • Kontrollansvariga och ABK

  » Visa svar Skriv ut
 • Överlåtelseförbud vid konsumententreprenader

  » Visa svar Skriv ut
 • Ersättning för ökad kostnad vid omfattande ÄTA-arbeten

  » Visa svar Skriv ut
 • Vi har inte fått möjlighet att avhjälpa fel – måste vi betala?

  » Visa svar Skriv ut
 • Går tilldelningsbeslut att återkalla?

  » Visa svar Skriv ut
 • Vilken status har listan över handverktyg?

  » Visa svar Skriv ut
 • Budgetöverskridelse- när ska det underrättas?

  » Visa svar Skriv ut
 • Garantitid 1 eller 5 år?

  » Visa svar Skriv ut
 • Sen faktura från leverantör-hur ska vi agera?

  » Visa svar Skriv ut
 • Kostnader för handverktyg?

  » Visa svar Skriv ut
 • Reklamation av funktionskrav

  » Visa svar Skriv ut
 • Löpande räkning och elektronisk personalliggare

  » Visa svar Skriv ut
 • Överlåta ansvar enligt personalliggarlagen

  » Visa svar Skriv ut
 • Underentreprenörer kan få vänta med betalningen

  » Visa svar Skriv ut
 • Hur långt kan ett vite jämkas?

  » Visa svar Skriv ut
 • Rätt till skadestånd om avtals hävs utan grund?

  » Visa svar Skriv ut
 • När är en upphandling avslutad?

  » Visa svar Skriv ut
 • Entreprenören hade rätt till vite

  » Visa svar Skriv ut
 • Gemensamt utsedd besiktningsman

  » Visa svar Skriv ut
 • Preskriptionstid för beställarens kostnader

  » Visa svar Skriv ut
 • Vilka krav på säkerhet kan jag ställa?

  » Visa svar Skriv ut
 • Hur får en beställare avbryta en upphandling?

  » Visa svar Skriv ut
 • Standarder för exempelvis lekplatser är inte alltid krav

  » Visa svar Skriv ut
 • Anbud på styrd totalentreprenad

  » Visa svar Skriv ut
 • ANSVAR FÖR LEVERANS AV MONTERINGSFÄRDIGT SMÅHUS

  » Visa svar Skriv ut
 • Underentrepenader när beställaren är konsument

  » Visa svar Skriv ut
 • Hur sent kan beställaren avbeställa ett jobb?

  » Visa svar Skriv ut
 • Ersättning för felaktig projektering vid husbygge

  » Visa svar Skriv ut
 • Redovisning av självkostnad

  » Visa svar Skriv ut
 • Hinder orsakat av sidoentreprenör

  » Visa svar Skriv ut
 • Ingen ersättning trots fel i entreprenad

  » Visa svar Skriv ut
 • UPPFYLLER SMS SKRIFTLIGHETSKRAVET I AB 04?

  » Visa svar Skriv ut
 • Riktkostnadsjustering

  » Visa svar Skriv ut
 • Vad innebär egentligen samtliga innerväggar?

  » Visa svar Skriv ut
 • Får man pruta på offentliga anbud?

  » Visa svar Skriv ut
 • Vad kan det bli för följder av slarvig projektering?

  » Visa svar Skriv ut
 • Vilket avtal gäller när man bygger för privatpersoner?

  » Visa svar Skriv ut
 • Hur prickar man in rätt index för entreprenadersättning?

  » Visa svar Skriv ut
 • Kan man få betalt i förskott?

  » Visa svar Skriv ut
 • Missnöjd med besiktningsutlåtande

  » Visa svar Skriv ut
 • Hur hittar jag rätt indextal?

  » Visa svar Skriv ut
 • Skillnaden mellan ÄTA- och hinderersättning

  » Visa svar Skriv ut
 • Funktionsansvar för beställarens projekterade tekniska lösningar

  » Visa svar Skriv ut
 • Vad har vi för rätt att försvara vårt anbud?

  » Visa svar Skriv ut
 • Rangordning av anbud

  » Visa svar Skriv ut
 • Tillträde för avhjälpande av fel

  » Visa svar Skriv ut
 • Garantitid och garantibesiktning

  » Visa svar Skriv ut
 • Särskild besiktning

  » Visa svar Skriv ut
 • Skillnad på À-pris och timpris

  » Visa svar Skriv ut
 • Är det rätt att hålla inne betalning

  » Visa svar Skriv ut
 • Vad gäller vid försenad slutbesiktning?

  » Visa svar Skriv ut
 • Nya regler om rot-avdrag

  » Visa svar Skriv ut
 • Begränsat ansvar vid slutavsyning

  » Visa svar Skriv ut
 • Personalliggare i byggbranschen

  » Visa svar Skriv ut
 • Vad har vi för rätt till reseersättning?

  » Visa svar Skriv ut
 • Entreprenörarvode vid offentlig upphandling

  » Visa svar Skriv ut
 • Totalentreprenör i en delad entreprenad

  » Visa svar Skriv ut
 • Hur fungerar det med ABM 07?

  » Visa svar Skriv ut
 • ANSVAR FÖR ROT-AVDRAG

  » Visa svar Skriv ut
 • Entreprenörers relation, finns det begrepp?

  » Visa svar Skriv ut
 • Otjänlig väderlek

  » Visa svar Skriv ut
 • 2015

  » Visa svar Skriv ut
 • VEM SKA BETALA NÄR VÄDRET HAR ORSAKAT VATTENSKADOR

  » Visa svar Skriv ut
 • FEL MATERIAL – VEMS ÄR FELET

  » Visa svar Skriv ut
 • Förseningsvite eller tidsförlängning

  » Visa svar Skriv ut
 • Vite och skadestånd till privatperson

  » Visa svar Skriv ut
 • Vad göra vid tvist om tillträde till lägenhet

  » Visa svar Skriv ut
 • Kontraktsbilagornas status

  » Visa svar Skriv ut
 • Fabriksmålat eller omålat?

  » Visa svar Skriv ut
 • Förbrukningsmaterial

  » Visa svar Skriv ut
 • Nyckel går inte att ha som påtryckningsmedel

  » Visa svar Skriv ut
 • Godkännande av arkitektonisk utformning

  » Visa svar Skriv ut
 • Vilken procentsats gäller för vite?

  » Visa svar Skriv ut
 • Påslag för underentreprenader

  » Visa svar Skriv ut
 • Försening på grund av byggställningar

  » Visa svar Skriv ut
 • Förlängd kontraktstid

  » Visa svar Skriv ut
 • Förlängning av anbuds giltighetstid

  » Visa svar Skriv ut
 • Krav på omsättning i en offentlig upphandling

  » Visa svar Skriv ut
 • Vem betalar skyliften?

  » Visa svar Skriv ut
 • Vem ska stå för forceringskostnaderna?

  » Visa svar Skriv ut
 • Prutning av anbud

  » Visa svar Skriv ut
 • Kan ABK 09 tillämpas mot konsument?

  » Visa svar Skriv ut
 • Åberopa annat företags kapacitet för att vinna upphandlingen

  » Visa svar Skriv ut
 • Fallet med dubbla besiktningsutlåtanden

  » Visa svar Skriv ut
 • Reseersättning

  » Visa svar Skriv ut
 • Budgetpris

  » Visa svar Skriv ut
 • Garantiansvar- vad betyder det egentligen?

  » Visa svar Skriv ut
 • Sen faktura från leverantör

  » Visa svar Skriv ut
 • Moms på vite

  » Visa svar Skriv ut
 • Huvuddel

  » Visa svar Skriv ut
 • Besiktning med stöd av författning

  » Visa svar Skriv ut
 • Besiktningsmannen har förlängt vår garantitid

  » Visa svar Skriv ut
 • Besiktningsmannen struntar i våra handlingar

  » Visa svar Skriv ut
 • Är vi tvungna att utföra tilläggsarbeten?

  » Visa svar Skriv ut
 • Vite eller skadestånd vid försening?

  » Visa svar Skriv ut
 • 2014

  » Visa svar Skriv ut
 • Kan giltighetstiden för anbud förlängas?

  » Visa svar Skriv ut
 • Krav på vite trots att bygget var klart i tid

  » Visa svar Skriv ut
 • Ett eller flera budgetpriser

  » Visa svar Skriv ut
 • Förhandlat förfarande

  » Visa svar Skriv ut
 • "Där så erfordras"

  » Visa svar Skriv ut
 • Budgetöverskridande

  » Visa svar Skriv ut
 • Detaljarbeten

  » Visa svar Skriv ut
 • Parallella viten

  » Visa svar Skriv ut
 • Trepartsavtal

  » Visa svar Skriv ut

skriv ut