2013-07-09

Reklamation mot faktura

På våra fakturor har vi följande text; ”Eventuella anmärkningar mot denna faktura skall göras inom 8 dagar.” Gäller det?

En fakturamottagare kan inte vänta hur länge som helst med att framställa invändning (reklamation) mot fakturan. Normalt bör reklamation göras inom fakturans förfallotid. Annars kan reklamationen anses ha skett för sent, i vart fall om förfallotiden är så lång som 30 dagar och fakturamottagaren är näringsidkare. Om AB 04 eller ABT 06 utgör avtalsinnehåll måste därutöver de särskilda bestämmelserna beaktas som stadgar att beställaren ska underrätta entreprenören om fel som han uppmärksammat inom viss tid (5:15 och 7:11). En fakturautställare kan inte ensidigt förkorta dessa frister ytterligare, t.ex. genom en rad på fakturan om att anmärkningar måste ske inom 8 dagar för att vara gällande. En sådan inskränkning i fakturamottagarens rättigheter måste avtalas ömsesidigt, för att vara bindande. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.28 - 2011