2013-07-08

Avbeställning

Får beställaren verkligen avbeställa arbete?

Ja, beställaren har rätt att avbeställa hela eller delar av entreprenadarbetena, vilket bl.a. framgår av definitionen av begreppet ÄTA-arbete. Med ÄTA-arbete avses nämligen ändringsarbete, tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kontraktsarbetena och som inte är av väsentligt annan natur än dessa, samt avgående arbete. För det fall värdet av de avbeställda arbetena överstiger värdet av eventuellt tillkommande arbeten har entreprenören enligt den s.k. 10%- och 20%-regeln i AB 04 och ABT 06 kap. 6 § 11 normalt rätt till en viss ersättning. Denna möjlighet till ersättning föreligger även vid arbeten som utförs på löpande räkning. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.32 - 2008