2013-07-08

Avbryta entreprenaden

Får man avbryta pågående arbeten om inte beställaren betalar?

Om beställaren inte betalar i tid och inte heller rättar sig efter påminnelse, får entreprenören häva entreprenadavtalet, under förutsättning att dröjsmålet är av väsentlig betydelse. I AB 04 och ABT 06 har dock införts en ny regel som innebär att entreprenören – om hävningsgrund i och för sig föreligger – istället kan välja att avbryta arbetet i max en månad. Därefter måste han bestämma sig och meddela beställaren skriftligen om han avser att återuppta arbetena eller om han häver kontraktet. Om entreprenören hade rätt att avbryta blir en senare fråga att bedöma. Om så var fallet har han rätt till både tidsförlängning och ersättning för merkostnader. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.30 - 2008, samt nr.33 2013