2013-07-08

Dröjsmålsränta

I en faktura anges 18 % dröjsmålsränta. Måste man betala så mycket?

Om inte parterna har kommit överens om någon viss räntesats gäller räntelagen. Vid betalningsdröjsmål utgår då ränta med den vid varje tid gällande referensräntan, f.n. 4,5 %, med ett tillägg av åtta procentenheter, alltså 12,5 %. Men inget hindrar parterna från att avtala om något annat, antingen i det skriftliga entreprenadkontraktet eller på annat sätt. Det är dock inte möjligt för en part att ensidigt bestämma en viss räntesats enbart genom att skriva in den i en faktura. Inte ens om man har betalat kapitalbeloppet i en faktura där räntan framgår, anses man som huvudregel bunden. Det krävs alltså något ytterligare moment, såsom exempelvis att parterna diskuterat frågan eller att en ren räntefaktura har betalats. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.29 - 2008