2013-07-08

Fel pris i anbudet

Jag missade kostnaden för ett visst arbete i mitt anbud. Kan jag ta tillbaka anbudet eller komplettera detsamma?

När mottagaren tagit del av ett anbud är avsändaren bunden under anbudets giltighetstid. Under denna tid kan anbudet enligt huvudregeln varken ändras eller återkallas. För det fall mottagaren accepterar anbudet inom giltighetstiden är avsändaren skyldig att fullgöra sitt arbete. Om avsändaren vägrar kan denne tvingas att ersätta mellanskillnaden mellan sitt anbud och den vars anbud beställaren tvingas välja istället. Beror felet på felräkning, felskrivning eller dyl. och mottagaren förstod eller borde ha förstått att priset blivit för lågt pga. av detta kan avsändaren emellertid befrias från avtalet. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.34 - 2008