2013-07-09

För sen reklamation?

Vad händer om beställaren reklamerar för sent?

Enligt AB 04 och ABT 06 kap 5 § 15 måste beställaren reklamera ett fel utan dröjsmål efter att det upptäckts . Om denna underrättelse inte görs i tid blir beställaren ersättningsskyldig för den merkostnad som för sent framförd underrättelse orsakat entreprenören. Beställaren går dock inte miste om rätten att åberopa felet, förutsatt att felet ligger inom den tioåriga ansvarstiden. Konsumenttjänstlagen har en regel om att fel måste reklameras inom skälig tid (17 §). Konsekvensen av en för sent framförd reklamation är faktiskt strängare mot en beställare som är konsument än vad som gäller enligt byggbranschens Allmänna bestämmelser. Konsumenten går nämligen helt miste om rätten att åberopa felet om underrättelsen sker för sent. Vid småhusentreprenader gäller dessutom att synliga fel måste reklameras inom sex månader från godkänd slutbesiktning för att kunna göras gällande. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.34 - 2011