2013-07-08

Indikativt anbud

Om vi lämnar ett indikativt anbud – vad får det för konsekvenser?

Ett indikativt anbud är i själva verket ett anbud med reservation för att undvika direkt avtal genom beställning. Enligt avtalslagen är såväl offerter (anbud) som beställningar (accepter) bindande handlingar. Men enligt avtalslagen kan man reservera sig i anbudet genom uttrycket ”utan förbindelse” eller liknande. Den direkta konsekvensen blir att, om beställaren skickar en beställning, måste entreprenören utan ”oskäligt uppehåll” lämna besked om han vill åberopa reservationen eller ej. Om entreprenören inte lämnar ett avböjande svar inom cirka en vecka faller reservationen och ett bindande avtal anses ha ingåtts, trots att det från början varit ett indikativt anbud. Notera att indikativa anbud ej är tillåtna vid offentlig upphandling. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.21 – 2008