2013-07-08

Invändning mot faktura

I en faktura anges att invändning måste framställas inom 8 dagar. Gäller det?

Inte sällan står en rad längst ner på fakturan om att invändningar mot fakturan måste framställas inom viss, vanligtvis mycket kort tid för att beaktas. Det gäller inte! För att ett sådant villkor ska vara bindande måste parterna komma överens om det. Istället gäller att man måste reklamera mot en faktura inom skälig tid . Det finns ingen uttrycklig bestämmelse om detta i AB/ABT men enligt köplagen gäller att köparen är bunden av det pris som har angetts i en faktura, såvida han inte inom skälig tid meddelar säljaren att han inte godkänner priset, om det lägre priset följer av avtalet eller om det fordrade beloppet är oskäligt. Denna bestämmelse gäller även i entreprenadsammanhang. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.37 - 2008