2013-07-08

Kan fakturan vänta?

Ibland blir jag blir sen med min fakturering. Hur lång tid har jag egentligen på mig?

Byggsektorns standardavtal innehåller korta preskriptionstider. Enligt AB 04 och ABT 06 är det 6 månader från entreprenadens godkännande för ändrings- och tilläggsarbeten och två år för kontraktssumma och moms. Om man inte har hunnit framställa sina krav till beställaren inom dessa tidsfrister så upphävs rätten till betalning (preskription). För underentreprenader upphandlade på AB-U 07 och ABT-U 07 är motsvarande tidsfrister fyra respektive 22 månader. Om inget standardavtal är avtalat tillämpas istället preskriptionslagen som innebär en preskriptionstid på tio år. Notera att lagen gör undantag för krav mot privatpersoner där preskriptionstiden istället är tre år. I standardavtalen för konsumenter (ABS 05 och RO 05) finns ingen annan reglering. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.26 - 2008