2013-07-09

Preskriptionstid för fakturor

Hur sent kan man skicka en faktura för utfört arbete?

Den generella preskriptionstiden för fordringar är 10 år om inte annat har avtalats. Om beställaren är en konsument gäller istället 3 år. Så lång tid har man alltså på sig om man inte avtalat om kortare tid. Har parterna avtalat om att AB 04 eller ABT 06 skall tillämpas är fristen betydligt kortare; 2 år för kontraktssumma och moms och 6 månader för ÄTA-arbeten, räknat från godkänd slutbesiktning. I AB-U 07 och ABT-U 07 har dessa frister förkortats till 22 respektive 4 månader. I ABM 07 är det ännu kortare; 21 respektive 3 månader. Dessa kortare frister syftar till att en generalentreprenör ska hinna få med fakturorna från underentreprenörer och materialleverantörer på sin slutfaktura till beställaren. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.23 - 2011