2013-07-09

Tidpunkt för garantitidens slut

Vilken är den exakta tidpunkten för garantitidens slut?

Besiktningsmannen ska anteckna i besiktningsutlåtandet tidpunkten för garantitidens slut. Ansvarstiden enligt AB 04 är 10 år från entreprenadens godkännande och inleds med en garantitid. Garantitidens längd är en avtalsfråga. Om inget annat är avtalat så gäller fem år för entreprenörens arbetsprestation och två år för material och varor (kap 4 § 7). Garantitiden börjar löpa vid entreprenadens godkännande. Av kap 7 § 12 tredje stycket framgår att: ”Slutbesiktning skall avslutas med ett slutsammanträde varvid besked i godkännandefrågan skall lämnas. Efter godkännandet vid slutbesiktning är entreprenaden avlämnad. Godkännandet gäller med verkan från dagen för slutsammanträdet.” Garantitiden inleds och slutar samma kalenderdag som dagen för slutsammanträdet. Om entreprenaden godkännes den 15:e en viss månad så gäller garantitiden från och med denna dag, till och med den 15:e samma månad fem år senare för arbetsprestationen eller två år senare för material och varor. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.38 - 2011, samt nr.29 - 2013