2013-07-08

Tidsförlängning?

Måste entreprenören tåla tilläggsarbeten utan rätt till tidsförlängning?

Man får ofta höra att entreprenörerna är skyldiga – enligt praxis – att tåla tilläggsarbeten som motsvarar upp till 10 procent av kontraktssumman, utan att ha rätt till motsvarande tidsförlängning. Detta är felaktigt. Enligt AB 04 skall kontraktstiden förlängas i den utsträckning ÄTA-arbeten påverkar möjligheten att hålla kontraktstiden. Här finns alltså ingen marginal, så snart den kritiska linjen påverkas av ÄTA-arbetet skall kontraktstiden förlängas (eller avkortas, vilket dock är ovanligt). En annan sak är att beställare ofta anger i AF-delen att entreprenören måste klara av ÄTA-arbeten av viss omfattning inom kontraktstiden. Detta avsteg från AB 04 är giltigt om det anges tydligt under rätt kod och rubrik i AF-delen samt dessutom införs i sammanställningen under AFC.111. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.35 - 2008