2013-07-09

Tillfällig el

Det står inget i AF-delen i förfrågningsunderlaget om tillfällig el. Är det då beställaren som ska tillhandahålla elförsörjning?

Huvudregeln enligt AB 04 kap 1 § 9 och ABT 06 kap 1 § 10 är att entreprenören ska anskaffa allt som krävs för utförande av entreprenaden om inte annat föreskrivs i kontraktshandlingarna. Utförande av en entreprenad kräver normalt tillgång till el. Eftersom det i aktuellt fall inte står något i kontraktshandlingarna om att beställaren tillhandahåller el måste entreprenören själv anskaffa elförsörjning. Finns det däremot el inom arbetsområdet tillhörande beställaren har entreprenören rätt att mot skälig ersättning använda sig av befintlig el om det kan ske utan hinder för beställaren. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.30 - 2011, samt nr.38 - 2013