2013-07-09

Vem betalar efterbesiktningen?

Beställaren har anlitat sin besiktningsman för att avgöra om entreprenören har avhjälpt ett mindre fel eller ej. Vem står kostnaden för besiktningsmannen?

Enligt AB 04 kap 7 § 15 andra stycket är det entreprenören som ska betala ersättningen till besiktningsmannen vid efterbesiktning. Detta gäller alltså även om det är beställaren som har utsett besiktningsmannen från början och påkallat efterbesiktningen. I undantagsfall kan besiktningsmannen, om särskilda skäl föreligger, besluta att kostnaden ska fördelas på annat sätt. En rimlig ordning är dock att en besiktningsman som har utsetts av beställaren också fakturerar beställaren och att parterna därefter får göra upp om den inbördes regleringen enligt AB 04. Något avtalsförhållande föreligger ju inte mellan entreprenören och besiktningsmannen. Vid småhusentreprenader där beställaren är konsument regleras kostnaden för efterbesiktning på ett annorlunda sätt. Enligt ABS 09 (p 28) ska kostnaden för efterbesiktning bekostas av beställaren. Entreprenören svarar endast undantagsvis för kostnaden för efterbesiktning, om ”fel i större omfattning kvarstår vid efterbesiktningen” . Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.37 - 2011