2013-07-08

Vem får rabatten?

Vem skall egentligen gottskrivas eventuella rabatter vid inköp av material när ett uppdrag utförs på löpande räkning?

Vid inköp av material på löpande räkning ska entreprenören redovisa sina verkliga och verifierade självkostnader för material. Byggföretagets förtjänst på det inköpta materialet ska anses ligga i det överenskomna entreprenörarvodet. Detta innebär att om entreprenören vid inköp av till exempel kakelplattor har erhållit en rabatt om 10 procent (kassarabatt) ska denna rabatt framgå och därmed också komma beställaren tillgodo. Däremot har beställaren enligt de äldre dokumenten AB 92 och ABT 94 ej rätt till rabatter som utgår först vid årsslut och som är beroende av byggföretagets samlade inköpskvantitet (årsomsättningsrabatter). Årsomsättningsrabatter skall dock enligt de nya dokumenten AB 04 och ABT 06 vara beaktat vid fastställandet av entreprenörens arvode och anses därigenom komma beställaren tillgodo. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.25 - 2008