2014-04-24

Åberopa annat företags kapacitet för att vinna upphandlingen

Vi är intresserade av att lägga ett anbud i en offentlig upphandling för ett ramavtal men når inte riktigt upp till omsättningskravet. Kan vi åberopa ett annat företags omsättning för att få upp våra siffror?

Det har ni rätt att göra. I LOU kap 11 § 12 anges att en anbudsgivare kan, för ett visst kontrakt, åberopa andra företags ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet. Anbudsgivaren ska då exempelvis kunna tillhandahålla ett skriftligt åtagande där det framgår att det andra företaget ställer sin kapacitet till förfogande, eller på annat sätt visa att de kommer att ha den ekonomiska kapacitet som krävs när avtalet ska fullgöras. Detta gäller även för den tekniska och yrkesmässiga kapaciteten som ett företag kan behöva komplettera med för att få ett uppdrag. Tanken bakom bestämmelsen är att små företag i gemenskap på så sätt ska kunna vara med i upphandlingar av större entreprenader. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.13 - 2014