2016-02-15

Anbud på styrd totalentreprenad

Vi har lämnat anbud på ett förfrågningsunderlag i vilket ABT 06 ingick som standardavtal. Beställaren har tagit fram kompletta handlingar och tillverkningsritningar till oss och nu när vi ska skriva kontrakt vill beställaren att ABT 06 ska ingå som standardavtal. Vi vill emellertid nu helst ha AB 04 som standardavtal eftersom totalentreprenaden är så pass styrd. Hur gör vi? 

Om det ni lämnat till beställaren är tillräckligt fullständigt för att utgöra ett bindande anbud är ni bundna av ert anbud under en s.k. acceptfrist vars längd t ex kan vara angiven i förfrågnings­underlaget eller i anbudet eller annars utgörs av en ”skälig tid”. Om beställaren antagit ert anbud inom acceptfristen har ni ett bindande avtal med ABT 06 som avtalsvillkor. ABT 06 innehåller bestämmelser som medför att beställaren ansvarar för att tekniska lösningar som denne föreskrivit och uppgifter som denne lämnat är riktiga (se bl.a. ABT 06 kap 1 §§ 6 och 8). Det blir i huvudsak ett utförandeansvar i dessa delar varför det inte är avgörande att få AB 04 som avtalsvillkor. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.04– 2016