2017-02-20

Är det möjligt att förlänga garantitiden?

Tre månader efter godkänd slutbesiktning blev vi kontaktade av vår beställare som påtalade att de haft problem med låset till dörrarna i förskolan som vi renoverat. Låsmekanismen fungerade inte som den skulle och vid vårt besök på förskolan upptäcktes att vi inte monterat föreskriven låskolv. Vi bytte därför omedelbart ut dessa. Snart ska vi ha garantibesiktning och besiktningsmannen vill förlänga garantitiden för arbetet med låskolvarna. Är det möjligt? AB 04 är avtalat.

Ja, besiktningsmannen får enligt AB 04 kap 4 § 9 p. 2 förlänga garantitiden för arbete till avhjälpande av fel som framträtt under garantitiden om särskilda skäl föreligger. Om risken för beställaren är kostnadsmässigt begränsad bör förlängning inte föreskrivas. Förlängning ska inte heller ske om sannolikheten för att fel ska framträda under förlängningen inte är mer än obetydlig. Det är bland annat utifrån dessa bedömningsgrunder som ni får argumentera för att särskilda skäl inte föreligger. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.5 – 2017