2015-02-19

Är det rätt att hålla inne betalning

Vi bygger i en utförandeentreprenad (AB 04) en gångbro över en cykelväg åt en kommun. Nu håller beställaren inne pengar i projektet med hänvisning till att vi har en tvist om krav på vite i en annan entreprenad som vi har utfört åt beställaren. Får de göra så?

I AB 04 kap 6 §§ 12 och 15 regleras vilken rätt beställaren har att hålla inne del av betalningen som säkerhet under och efter entreprenadtiden. Därutöver finns det dock ytterligare en bestämmelse i AB 04 kap 6 § 16 som stadgar att en beställare under vissa förutsättningar har rätt att hålla inne med ytterligare betalning för andra typer av krav, bland annat för ” annan fordran i anledning av kontrakt­et eller annat entreprenad­kontrakt mellan parterna ”. I så fall måste beställaren dock motivera skälen för detta särskilt, och skriftligt. Om ni senare kommer överens med beställaren i tvisten i den andra entreprenaden, så att kravet upphör, förlorar beställaren dessutom sin rätt att hålla inne pengarna. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.3 – 2015