2014-03-13

Är vi tvungna att utföra tilläggsarbeten?

Vi har i uppdrag att utföra en tillbyggnad av ett flerbostadshus. Vår beställare vill nu under pågående entreprenad att vi även ska utföra vissa renoveringsarbeten i flerbostadshuset. Måste vi utföra dessa renoveringsarbeten?

Om AB 04 eller ABT 06 utgör kontraktshandling i ert avtal, och dessa inte är ändrade när det gäller entreprenörens skyldighet och rätt att utföra ÄTA-arbete, gäller följande: För att ni ska vara skyldiga att utföra renoveringsarbetena måste dessa arbeten utgöra ÄTA-arbete enligt definitionen i AB 04 eller ABT 06. ”T” i ÄTA-arbete enligt definitionen står för ”tilläggsarbete som står i omedelbart samband med kontraktsarbetena och som inte är av väsentligt annan natur än dessa”. Uttrycket ”omedelbart samband” innebär att tilläggsarbetena ska vara så nära förknippade med kontraktsarbetena eller en del av dessa att dom tillsammans utgör en teknisk helhet. Eftersom de aktuella renoveringsarbetena inte uppfyller denna definition och alltså inte är ett ÄTA-arbete enligt AB 04 eller ABT 06 är ni inte skyldiga att utföra dessa arbeten. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.3 - 2014