2017-02-13

Att tänka på vid särskild besiktning

Vi har blivit kontaktade av beställaren för att avhjälpa fläckar som uppstått i en matta som vi lagt. Vi bedömer att detta inte är ett fel som vi svarar för. Vi funderar på att låta en besiktningsman utföra en särskild besiktning på detta arbete då AB 04 gäller för entreprenaden. Är det något särskilt vi bör tänka på och vem ska betala för den särskilda besiktningen? 

 


Av de allmänna bestämmelserna, såväl AB 04 som ABT 06, följer att ni har rätt att påkalla särskild besiktning av entreprenaden. Utlåtandet från den särskilda besiktningen ska innehålla ett konkret svar på den fråga ni vill få besvarad. Det är därför viktigt att ni tar er tid att formulera frågan på ett bra sätt. Huvudregeln är att ni ska ta kostnaden för den särskilda besiktningen om ni påkallat den. Besiktningsmannen har möjlighet att ändra denna kostnadsfördelning och ålägga beställaren kostnaden om särskilda skäl föreligger. Ett sådant särskilt skäl skulle kunna vara om besiktningsmannen konstaterar att ni inte är ansvariga för felet. Det är besiktningsmannen som fäller avgörandet. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.4 – 2017