2013-07-10

Avrådandeskyldighet

Vi tapetserade hemma hos en konsument. Tapeten var av dålig kvalitet. Vi påtalade detta och föreslog en annan tapet. Konsumenten stod emellertid på sig. Nu klagar konsumenten på att tapeten lossnar, och menar att vi borde ha avrått från tapetvalet. Men det gjorde vi ju?

Konsumenttjänstlagens 6 § föreskriver en skyldighet för en entreprenör att avråda från arbeten som med hänsyn till priset eller andra omständigheter inte kan anses vara till rimlig nytta för konsumenten. Ni har gjort rätt som informerade om den dåliga tapeten, och har uppfyllt er avrådandeplikt. Kom ihåg att det alltid är viktigt att dokumentera avrådanden, helst genom ett skriftligt godkännande från konsumenten där det förklaras att entreprenören har avrått från det valda utförandet. Det är entreprenören som har bevisbördan för att avrådande har skett. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.33 - 2012