2017-05-17

Avvikelse från AB 04 – kan kunden kräva det?

Vi har ett avtal med en beställare som rör markarbeten. Det finns ett krav i AF-delen som avviker från en fast bestämmelse i AB 04. Avvikelsen står inte med under kod AFC.111 i AF-delen och vi räknade därför inte med den när vi lämnade anbud på jobbet. Nu påstår vår beställare att avvikelsen ändå ska gälla eftersom den också finns med i kontraktet. Vi tycker att det är fel. Antingen finns avvikelsen i sammanställningen eller så gäller avvikelsen inte. Vem har rätt?

Det framgår av er fråga att avvikelsen finns med i ert kontrakt. Av rangordningsregeln i AB 04 kap. 1 § 3 följer att kontrakt rangordnas högst av alla kontraktshandlingar. Det innebär att det räcker att en avvikelse finns där för att den ska vara gällande. Er beställare har alltså rätt. Om avvikelsen inte funnits med i kontraktet hade den däremot inte gällt, då det krävs att en i AF-delen angiven avvikelse från en fast bestämmelse anges under kod AFC.111. Eftersom kontraktet rangordnas högst av alla handlingar rekommenderar vi att man alltid läser igenom det noga innan man ingår ett avtal. Publicerad i tidningen byggindustrin nr.14– 2017