2015-02-19

Begränsat ansvar vid slutavsyning

Vi är en underentreprenör som har lagt golv i ett nyproducerat hyreshus. Vi är snart färdiga med vår entreprenad och kommer sedan inte att vara kvar på arbetsplatsen. Vem är då ansvarig om det nylagda golvet skadas? Vi har avtalat om ABT-U 07.

Enligt ABT 06 kap 5 § 1 så är ni ansvariga för skador på golventreprenaden till dess det finns ett godkännande vid slutbesiktning av hela entreprenaden. Det här ansvaret kan dock delvis begränsas genom en ” slutavsyning ”, enligt punkt 9 i ABT-U 07. En sådan avsyning påkallas av er och genomförs av er beställare (dvs. totalentreprenören), antingen själv eller tillsammans med er. På slutavsyningen går man igenom entreprenaden för att se om den har några synliga skador och därefter är underentreprenören inte ansvarig för synliga skador som uppkommer senare, om underentreprenören kan göra sannolikt att skadan inte beror på denne. Var noga med att få en skriftlig rapport över avsyningen från beställaren. Notera även att en slutavsyning inte påverkar ansvar för fel enligt ABT 06 utan bara ansvaret för synliga skador, men om golvet senare skadas kan ni visa upp slutavsyningsprotokollet som bevis på att ni inte har orsakat skadorna. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.1 – 2015