2016-10-31

Behöver BAS-U vara tillgänglig på arbetsplatsen?

Vi är entreprenör och en anställd hos oss är BAS-U (byggarbetsmiljösamordnare för utförande av arbetet) i samband med att vi utför en entreprenad. Vår beställare påstår att BAS-U måste finnas på arbetsplatsen under den tid arbete bedrivs på denna. Är det riktigt?

BAS-U ska bl.a. organisera skyddsarbetet på byggarbetsplatsen så att entreprenörerna inte skapar risker för varandra. För att kunna besluta om lämpliga åtgärder och om vem som ska vidta dessa är det viktigt att BAS-U löpande får kännedom om sådant som har betydelse för säkerheten. En företrädare för BAS-U behöver inte alltid vara personligen tillgänglig på byggarbetsplatsen. Om en företrädare för BAS-U inte finns personligen tillgänglig på byggarbetsplatsen ska det emellertid finnas uppgift om vart man kan vända sig. En kontaktperson eller, om det behövs, flera kontaktpersoner ska finnas samt uppgift om hur man får tag på någon av dem under den tid som arbete pågår på byggarbetsplatsen. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.31– 2016