2013-07-11

Behövs reservation för eventuell asbest?

Vi ska utföra stambyte i ett antal badrum i en utörandeentreprenad och vi misstänker att asbest kan förekomma. Behöver vi reservera oss för eventuella kostnader för asbestsanering?

Enligt AB 04 gäller att undersökningsplikten i anbudsskedet inte omfattar demontering eller förstörande åtgärder om inte annat föreskrivits i förfrågningsunderlaget. Om beställaren inte angivit att ni närmare måste undersöka förekomsten av asbest behöver ni alltså inte göra det. Istället är det beställaren som enligt huvudregeln borde ha gjort en fackmässig undersökning av fastigheten för att undersöka om det förekommer asbest. Skulle det senare upptäckas att asbest förekommer så har ni som entreprenörer rätt till tilläggsersättning för asbestsaneringen. Svaret på frågan är alltså nej, om ni tillämpar AB 04. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.13 - 2013