2017-08-28

Belastningsregisterutdrag vid offentlig upphandling

Vi har hört att man på grund av de nya upphandlingsreglerna behöver lämna in belastningsregisterutdrag när man vunnit upphandlingen – stämmer det?

En leverantör ska uteslutas från upphandlingen om leverantörens företrädare har dömts för vissa brott, såsom bedrägeri eller korruption. Den nya lagstiftningen innebär att den vinnande leverantören ska kontrolleras innan ett kontrakt tilldelas och att bevis ska begäras in. Huruvida entreprenören då ska lämna in belastningsregisterutdrag har på sistone varit föremål för diskussion. Upphandlingsmyndigheten och Polismyndigheten har bedömt att det inte finns förutsättningar att ställa krav på att belastningsregisterutdrag ska ges in. Skälet till det är att det endast är ett fåtal brott som ska kontrolleras och belastningsregisterutdraget kan innehålla många andra integritetskänsliga uppgifter. Publicerad i tidningen byggindustrin nr.20– 2017