2013-07-09

Besiktning vid avbeställning

Vilken besiktningsform bör tillämpas när en beställare väljer att avbeställa en entreprenad?

Ibland påkallar beställaren slutbesiktning i förtid för att därefter avbeställa återstående delar av entreprenaden. Detta är ett olyckligt förfarande eftersom besiktningsmannen då tvingas föreskriva ny eller fortsatt slutbesiktning då entreprenaden inte är färdigställd. Beställaren bör istället påkalla förbesiktning eftersom beställaren vill få prövat om utförda arbeten är kontraktsenligt utförda och i övrigt för att ta entreprenaden i bruk före färdigställandet och få ett gränssnitt inför upphandling av ny entreprenör. En entreprenör kan i sin tur kräva slutbesiktning av en färdigställd del av entreprenaden, om beställaren tar eller begär att få ta delen i bruk. Garantitiden för del som godkänns vid sådan besiktning löper då från godkännandet, intill utgången för den sist godkända delen i entreprenaden. I avbeställningsfallet när de arbeten som återstår vid avbeställningen har utförts och godkänts. Eftersom entreprenören normalt ska gottskrivas värdet av utförd del av entreprenaden vid avbeställning så kan en värdering behövas. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.4 - 2012