2014-03-13

Besiktningsmannen har förlängt vår garantitid

Vi har utfört en småhusentreprenad på ABS 09 till en privatperson. Vid slutbesiktning har besiktningsmannen förlängt garantitiden till 10 år för ett golvvärmesystem. Kan besiktningsmannen göra detta?

En besiktningsman kan inte ändra garantitiden mellan en beställare och en entreprenör där konsumenttjänstlagen gäller och ABS 09 är avtalat. Det är istället en fråga som ska avtalas mellan entreprenören och beställaren. Lämpligen sker en överenskommelse om att förlänga garantitiden i ett separat dokument som skrivs under av både beställaren och entreprenören. Ett besiktningsutlåtande är inte ett lämpligt dokument då detta upprättas ensidigt av besiktningsmannen. Konsumenttjänstlagen innehåller inte någon regel om garantitid utan endast en ansvarstid om tio år. Undantaget är småhusentreprenader för vilka 59 § i praktiken fungerar som en 2-årig garanti. Inte heller ger ABS 09 någon rätt för besiktningsmannen att förlänga garantitiden som AB 04/ABT 06 i viss mån ger. AB 04/ABT 06 ger besiktningsmannen rätt att förlänga garantitiden under vissa omständigheter och då i max två år. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.5 - 2014