2014-03-13

Besiktningsmannen struntar i våra handlingar

Inför en slutbesiktning har vi och vår beställare kommit överens om att en viss del av entreprenaden skulle undantas från slutbesiktning. Detta har besiktningsmannen struntat i eftersom han ansåg att ”allt skulle ingå”. Entreprenaden godkändes därför inte. Vad kan vi göra? AB 04 gäller.

Vid slutbesiktning ska en besiktningsman noggrant och med iakttagande av parternas rätt undersöka och bedöma i vad mån entreprenaden eller en del av den uppfyller kontraktsenliga fordringar. Begreppet kontraktsenliga fordringar är de överenskommelser som parterna har gjort både ursprungligen och under entreprenadtiden. Därför är det viktigt att ni alltid dokumenterar separata överenskommelser om arbetets utförande. Parterna kan också (enligt AB 04 kap 7 § 2 tredje stycket) komma överens om att en del av entreprenaden ska undantas vid slutbesiktning. En sådan kompletterande slutbesiktning utgör inte hinder för att entreprenaden godkänns vid slutbesiktning. I ert fall ska besiktningsmannen alltså ta er överenskommelse i beaktande och godkänna entreprenaden. Är ni inte nöjda med ett besiktningsutlåtande rekommenderar vi att påkalla överbesiktning inom tre veckor efter att ni har mottagit besiktningsutlåtandet. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.4 - 2014