2013-07-08

Beställning från projektledaren

Får beställarens projektledare beställa ÄTA-arbeten?

Vardera parten ska utse ombud för entreprenaden och det är bara denne som har behörighet att företräda sin huvudman. Beställarens projektledare är vanligtvis inte utsedd till ombud och får därför inte beställa ÄTA-arbeten. Om han ändå gör det måste entreprenören fråga beställaren vad som gäller. Samma gäller för kontrollant, kvalitetsansvarig, platschef med flera – ingen sådan titel ger automatiskt personen rätt att träffa överenskommelser i entreprenaden. I AB-U 07 finns dock en regel om att – om ombud inte utsetts – entreprenören och beställaren får utgå från att beställarens chef på arbetsplatsen respektive entreprenörens arbetsledare på arbetsplatsen har behörighet att företräda sina huvudmän, dock ej i fråga om ÄTA-arbeten av uppenbarligen större ekonomisk betydelse. Normalt ska det anges i kontraktshandlingarna vem som är ombud. Vidare ska man vid startmötet klara ut frågor om behörighet för andra än ombuden samt precisera formerna för informationsutbytet. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.7 - 2009