2014-01-30

Betalning i samordnad generalentreprenad


Vad gäller vid samordnad generalentreprenad; kan vi komma överens om att beställaren betalar direkt till underentreprenörerna? Nej, en sådan lösning kommer i konflikt med momslagstiftningen. All fakturering och alla betalningsströmmar ska gå genom generalentreprenören. Beställaren förutsätts istället teckna borgen såsom för egen skuld, för generalentreprenörens betalningsskyldighet till underentreprenörerna, avseende kontraktssumman, av byggherren beställda eller godkända ändringar och tilläggsarbeten, och därmed enligt AB 04 kap 2 § 4 likställda arbeten samt, i förekommande fall, justering av reglerbara mängder och indexersättning. Detta regleras i BKK:s handledning för samordnad generalentreprenad utgiven år 2011, se särskilt kod AFB.11. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.6 - 2013