2013-07-09

Bluffakturor

Vi har fått en bluffaktura, hur bör denna hanteras?

En bluffaktura är en faktura som avser sådant som man inte beställt eller som enligt erbjudande eller dylikt från början har uppfattats som gratis. När man mottar en bluffaktura ska man omedelbart bestrida betalningsansvar för denna. Det är viktigt att bestridandet görs skriftligt. Av bestridandet ska anledningen till bestridandet framgå, det vill säga att det som fakturan avser inte har beställts och att något avtalsförhållande mellan parterna inte föreligger eller att fakturan inte stämmer överens med vad som överenskommits. Bestridandet ska dateras och skrivas under. Det är även viktigt att man sparar en kopia av bestridandet innan man skickar iväg det. Slutligen ska avsändaren till bluffakturan polisanmälas. Man bör även informera Svensk Handel om händelsen. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.10 - 2012