2013-07-08

Bostadsrättsförening

Kan konsumenttjänstlagen bli tillämplig när beställaren är en BRF?

Konsumenttjänstlagen är aldrig direkt tillämplig vid entreprenader där en bostadsrättsförening är beställare. En bostadsrättsförening är en ”juridisk person” vilket innebär att AB 04/ABT 06 normalt tillämpas. Det är dock vanligt förekommande att de boende gör enskilda tillval i samband med exempelvis stambyten och att dessa arbeten faktureras direkt till dessa personer. Då slår Konsumenttjänstlagens regler till, med bland annat informations- och avrådandeskyldighet samt ansvar för ungefärliga prisuppgifter. Om inte AB 04 eller annat standardavtal har överenskommits med bostadsrättsförening är det ändå sannolikt att en domstol i en tvist skulle snegla på Konsumenttjänstlagens regler, i synnerhet om bostadsrättsföreningen saknar kompetent projektledning. En viss försiktighet anbefalles därför. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.11 – 2007