2014-04-03

Budgetpris

Vad innebär budgetpris och vad får det för juridiska konsekvenser?

Begreppet ”budgetpris” har vid entreprenader mellan näringsidkare normalt den betydelsen att det angivna priset bara är en kostnadsuppskattning som inte är bindande. Begreppet kommer från konsultsidan men blir allt vanligare även vid byggnadsentreprenader. Vid konsumententreprenader ses dock budgetpris som en ”ungefärlig prisuppgift” vilken enligt konsumenttjänstlagen inte får överskridas med mer än 15 procent såvida annan prisgräns ej har avtalats, eller att entreprenören har rätt till pristillägg. I Allmänna bestämmelser – Hantverkarformuläret 14, tidigare 09, (för reparation och ombyggnad) finns en bestämmelse som utökar denna gräns gentemot konsument till 25 procent till den del priset avser bland annat markarbeten och rivningsarbeten. Notera att Hantverkarformuläret måste åberopas eller biläggas parternas avtal för att vara gällande. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.17 - 2012