2013-07-08

Budgetpris

Vad innebär budgetpris och vad får det för juridiska konsekvenser?

Begreppet ”budgetpris” har vid entreprenader mellan näringsidkare normalt den betydelsen att det angivna priset bara är en kostnadsuppskattning som inte är bindande. Begreppet kommer från konsultsidan men blir allt vanligare även vid byggnadsentreprenader. Vid konsumententreprenader är dock budgetpris en ”ungefärliga prisuppgift” som enligt konsumenttjänstlagen inte får överskridas med mer än 15 procent såvida annan prisgräns ej har avtalats eller entreprenören har rätt till pristillägg. Av standardavtalet RO 05 (reparation och ombyggnad) finns vidare en bestämmelse som utökar denna gräns gentemot konsument till 25 procent för bland annat markarbeten och rivningsarbeten. Notera att RO 05 måste åberopas eller biläggas parternas avtal för att vara gällande. Publicerad i tidningen Byggindustrin Nordbygg Torsdag - 2014