2013-07-10

Debitering med LR 06

Vad är LR 06?

Formulär LR 06 har tagits fram av Sveriges Byggindustrier. Det är anpassat efter AB 04 och kan användas för att förenkla debiteringen vid avtal om löpande räkning. Vid löpande räkning får entreprenören ersättning för sina redovisade självkostnader samt ett entreprenörarvode. En del av entreprenörens självkostnader kan vara svåra att kontrollera och räkna ut, såsom till exempel kostnader för semester och sjuklön. För att förenkla detta kan parterna komma överens om att dessa typer av självkostnader ska beräknas som procentsatser av andra kostnader. LR 06 är avsett att användas för sådan förenklad debitering och innehåller i förväg bestämda procentsatser. Procentsatserna revideras normalt en gång per år och påverkas bland annat av förändringar av lagstadgade och avtalade avgifter. LR 06 uppdaterades nyligen och finns att hämta på www.bygg.org/om-standardavtal/formular-lr06__279 . Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.29 - 2012