2013-07-11

Direktupphandling

En kommun har upphandlat en entreprenör utan att först annonsera eller ta in anbud från andra entreprenörer. Kommunen har hänvisat till reglerna om direktupphandling och att upphandlingens värde är så pass lågt. Är det tillåtet?

En direktupphandling är en upphandling utan krav på annonsering eller anbud i viss form. Direktupphandlingar får endast användas vid upphandlingar enligt 15 kap LOU eller 15 kap LUF. Dessutom måste vissa förutsättningar vara uppfyllda. Direktupphandling är tillåten bl.a. om upphandlingens värde understiger vissa särskilt angivna belopp. Vid direktupphandling p.g.a. att upphandlingens värde understiger vissa belopp går gränsen för direktupphandling för närvarande vid ett kontraktsvärde om 284 631 kr ex moms i LOU och 569 262 kr ex moms i LUF. Värdet ska uppskattas till det totala belopp som kan komma att betalas enligt kontraktet. En upphandling får inte delas upp i mindre delar i syfte att komma under gränsen för direktupphandling. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.12 – 2013