2013-07-08

Dyra tvister?

Vad kostar det att gå till domstol?

Tvister i byggbranschen kan – om inte parterna själva kommer överens – numera avgöras på tre sätt och kostnaderna skiljer sig mycket! Tvister som gäller mindre än 150 basbelopp, alltså drygt 6 miljoner kronor, ska avgöras av allmän domstol. Då betalar man ”bara” för ombuden, domstolen är gratis förutom en ansökningsavgift om 450 kronor. Tvister över 150 basbelopp ska istället avgöras genom skiljedom. Detta är ett snabbare förfarande där parterna själva utser domarna, vanligtvis advokater med specialistkompetens inom entreprenadjuridik. Å andra sidan är det mycket dyrt; man betalar fullt arvode även för domstolens ledamöter. I AB 04 har såsom en tredje lösning införts ett förenklat förfarande med hjälp av en ”ojävig skiljeperson” som parterna själva utser. Det är ett snabbt och billigt förfarande. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.38 - 2008