2013-07-08

E-post

I entreprenadkontrakt ställs ibland krav på skriftlig form. Räcker det med e-post?

Ja, normalt är skriftlighetskravet uppfyllt om man använder e-post. Enligt begreppsbestämningarna i AB 04 avses med ”skriftligen” information som kan läsas och lagras. Exempel på överföringssätt är post, fax och e-post. Även SMS-meddelande kan vara tillräckligt men det är oklart beroende på osäkerhet om lagringsmöjligheterna och det är aldrig prövat av domstol. För närvarande rekommenderas inte användning av SMS. Även anteckning i protokoll från byggmöte uppfyller skriftlighetskravet. Krav på skriftlig beställning är vidare uppfyllt, om beställaren överlämnar ritning eller annan handling som innefattar ÄTA-arbete. Emellertid görs ofta avsteg i de enskilda avtalen. Skriftlighetsbegreppet är således ofta inskränkt på varför man alltid måste kontrollera i AF-delen vad som gäller. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.6 - 2009