2016-03-30

Entreprenören hade rätt till vite

Vi är generalentreprenörer i en entreprenad som har blivit försenad. Förseningen beror på en av våra UE. Detta har medfört att vår generalentreprenad har blivit försenad gentemot vår beställare. Byggherren kräver inget vite för förseningen men frågan är om vi då kan kräva vite av vår underentreprenör?

Din rätt att kräva vite vid en försening är inte beroende av om du som generalentreprenör drabbas av något vite, eller annan skada p.g.a. förseningen. Om ni avtalat om vite med er UE t ex genom åberopande av AB-U 07 så kan ni kräva er UE på vite. Underentreprenören ska däremot i det här fallet betala kontraktsenligt vite. Se till att kravet framställs korrekt och inom tre månader från godkänd slutbesiktning Publicerad i tidningen Byggindustrin nr 9- 2016