2015-02-19

Entreprenörers relation, finns det begrepp?

Finns det något begrepp som förklarar upphandlingsformen i generalentreprenörens relation till underentreprenören?

Frågan om upphandlingsform avser förhållandet mellan beställaren och entreprenören. De upphandlingsformer som finns är delad entreprenad , generalentreprenad eller samordnad generalentreprenad . Om en generalentreprenör ska handla upp en underentreprenör så är upphandlingsformen ”generalentreprenad” eftersom det beskriver upphandlingsformen mellan generalentreprenören och beställaren. Om entreprenören istället är en av flera entreprenörer i en delad entreprenad och ska upphandla en underentreprenör så är alltså upphandlingsformen ”delad entreprenad”. När det gäller entreprenadformer så handlar det istället om vem som ansvarar för projekteringen, dvs. om det är en utförandeentreprenad eller totalentreprenad. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.33 – 2014