2016-09-26

Ersättning för ökad kostnad vid omfattande ÄTA-arbeten

Vi har en totalentre­prenad på ABT 06 där vi renoverar ett badhus åt kommunen. Det har blivit omfattande ÄTA-arbeten under projektet. Vår ersättning för själva ÄTA-arbetena ser ut att blir tre gånger så hög som vår kontraktssumma. Utöver det vill vi ha ersättning från beställaren för ökad arbetsledning. Beställaren hävdar att vi inte har rätt till det eftersom arbetsledning ingår i våra à-priser. Hur kan vi argumentera för att få betalt?

När ÄTA-arbetena är så omfattande som i ert fall påverkar det självklart er möjlighet att utföra kontraktsarbetena på det sätt ni planerat. Det är då motiverat att ni behöver lägga mer resurser på arbetsledningen för att hantera ÄTA-arbetena. Er merkostnad på grund av extra arbetsledning kan ni begära ersättning för med stöd av reglerna om väsentlig rubbning (ABT 06 kap 6 § 5). Ni behöver då skriftligen anmäla detta till beställaren utan dröjsmål från det att ni insett att förutsättningarna för att utföra entreprenaden har påverkats. Det finns ytterligare en möjlighet och det är att säga upp à-priset för omförhandling i och med att ökningen av mängden arbete är så omfattande (ABT 06 kap 6 § 6). Det uppsagda á-priset gäller till och med uppsägningen. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.26– 2016