2013-07-10

Ersättning för ommontering av felaktigt material

Vi har köpt in ytterdörrar till en entreprenad från en byggvaruleverantör. ABM 07 avtalades. Under garantitiden har det visat sig att dörrarna är felaktiga. Säljaren har levererat nya dörrar. Har vi rätt till ersättning av säljaren för kostnaden att byta ut dörrarna?

Om säljaren ansvarar för fel i varan är han även skyldig att ersätta skada som uppkommer genom felet, enligt punkt 24 ABM 07. Denna ersättningsskyldighet är begränsad till 15 % av köpesumman eller till det högre belopp som omfattas av säljarens ansvarsförsäkring. Begränsningen gäller inte kostnader för lokalisering av felet, kostnader för åtkomst och montering av reparerad eller utbytt vara samt kostnader som uppkommit genom reparationen eller utbytet. Detta innebär att leverantören är skyldig att ersätta er för arbetet med ommonteringen av de felaktiga ytterdörrarna. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.22 - 2012