2013-07-10

Ersättning för tippavgift vid ÄTA-arbeten

Vi har gjort ett arbete där det i samband med ett ÄTA- arbete har uppkommit en tippavgift. Vilken ersättning har vi rätt till?

Då arbete utförs på löpande räkning har entreprenören enligt AB/ABT rätt till ersättning för sina självkostnader. En tippavgift skulle hänföra sig till punkten 7 i AB/ABT kap 6 § 9, d.v.s. kostnader i övrigt, och rätt till ersättning för avgiften föreligger. Härtill har entreprenören rätt till entreprenörarvode på tippavgiften enligt punkten 8 a i samma paragraf. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.35 - 2012