2013-07-11

Ersättning vid rubbade förutsättningar

Vår beställare har på grund av sin undermåliga projektering tvingats beställa ÄTA-arbeten till ett värde motsvarande halva kontraktssumman. Detta har inneburit så mycket administrativt merarbete för oss att vi har behövt rekrytera en extra heltidstjänst. Hur får vi ersättning för detta? AB 04 gäller.

Att ni får så mycket ÄTA-beställningar att ni måste anställa en extra heltidstjänst bör kunna ses som en väsentlig rubbning av förutsättningarna för entreprenadens utförande vilket ni kan få ersättning för enligt AB 04 kap 6 § 5. För att ha rätt till ersättning ska ni ha lämnat skriftligt besked till beställaren utan dröjsmål efter det att ni insett eller borde ha insett rubbningen – senast sex månader efter entreprenadens godkännande. Vidare ska ni kunna visa att kostnaden för heltidstjänsten är en extraordinär kostnad som inte varit kalkylerbar vid avtalets tecknande och som ni inte heller har fått ersättning för genom betalningen av de olika ÄTA-arbetena. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.10 - 2013