2014-03-13

Ett eller flera budgetpriser

Vi utför ombyggnadsarbeten på löpande räkning med en privatperson som beställare. Gentemot kund redovisar vi kalkylerade kostnader för varje delmoment och med en summerad slutkostnad.  Kan detta betraktas som ett eller flera budgetpriser?

Av frågan framgår att det finns en kalkylerad och summerad slutkostnad som sannolikt kan uppfattas som en ungefärlig prisuppgift (budgetpris) och som inte får överskridas med mer än 15 procent såvida entreprenören inte har rätt till pristillägg (jfr 36 § KtjL). Men på frågan om varje enskilt delmoment kan betraktas som flera ungefärliga prisuppgifter som vart och ett inte får överskridas med 15 procent torde svaret bli nej. Detta beror på att en den ungefärliga prisuppgiften måste ha ”en inte obetydlig konkretion” (vara tydlig). Inget tyder på att avsikten med den löpande redovisningen har varit annat än transparens gentemot kund avseende kalkylerade kostnader. Redovisningen bör därför ses som underlag till ett budgetpris och inte flera. Inget hindrar dock att parterna kan komma överens om budgetpris för olika huvuddelar vilket inte varit fallet i denna redovisning. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.41 - 2013