2014-09-22

Fabriksmålat eller omålat?

Av rumsbeskrivningen framgår att vissa perforerade undertaksskivor av visst fabrikat enligt A-ritning ska vara fabriksmålade. På A-ritningen står det att undertaksskivorna ska spacklas och målas. Vilken av uppgifterna ska ligga till grund för vår målningsentreprenörs anbud om AB 04 och AB-U 07 är avtalat?

 

Vid motstridiga uppgifter i kontraktshandlingarna så gäller den så kallade rangordningsregeln i AB 04 (1:3). Av den regeln framgår att vid motstridighet mellan uppgift i beskrivning och ritning så gäller beskrivningen. Om målningsentreprenören är er UE så ska han således ej räkna på att spackla och måla undertaksskivorna. Ifall uppgiften om fabriksmålade undertaksskivor visar sig vara felaktig så ska ni gentemot er beställare kreditera mellanskillnaden mellan fabriksmålat och omålat samt erhålla tilläggsersättning för spackling och målning av undertaksskivorna när de är på plats. Ovanstående hänger även ihop med att beställaren ansvarar för lämnade uppgifter (1:6) och att handlingarna är upprättade efter god sed, bland annat lämpligt och konsekvent samordnade, jfr kommentaren till kap 1 § 2. Publicerad i tidningen Byggindustrin nr.23 – 2014